Dinh dưỡng

Cơ sở 1: Tòa nhà CT6 Khu đô thị Xa La

Thực đơn tuần 1 và 3 tháng 4/2017

Lưu ý: Thực đơn có thể thay đổi tùy theo tình hình thực tế.

cs1l

Thực đơn tuần 2 và 4 tháng 4/2017

cs1c

Cơ sở 2: Khu đô thị Kim Văn Kim Lũ

Thực đơn tuần 1 và 3 tháng 4/2017

Lưu ý: Thực đơn có thể thay đổi tùy theo tình hình thực tế.

cs2l

Thực đơn tuần 2 và 4 tháng 4/2017

cs2c

Cơ sở 3: HH3B Linh Đàm

Thực đơn tuần 1 và 3 tháng 4/2017

Lưu ý: Thực đơn có thể thay đổi tùy theo tình hình thực tế.

cs3l

Thực đơn tuần 2 và 4 tháng 4/2017

cs3c