Một ngày của bé

Hoạt động vui học

Chương trình đào tạo toàn diện theo chương trình giáo dục Mầm non mới của Bộ giáo dục và đào tạo ban hành và có lồng ghép các môn chuyên biệt: Tiếng Anh, kỹ năng sống… Với phương pháp giảng dạy linh hoạt – sáng tạo – hấp dẫn của giáo viên trẻ sẽ được tham gia vào các hoạt động:

  • Giáo dục âm nhạc
  • Giáo dục thể chất
  • Hoạt động tạo hình
  • Khám phá khoa học
  • Giao tiếp bằng tiếng Anh
  • Hoạt động làm quen với toán học
  • Hoạt động làm quen với văn học
  • Làm quen với chữ viết

Chế độ sinh hoạt

STT THỜI GIAN NỘI DUNG
1 6h45 – 8h Đón trẻ – Thể dục – Vệ sinh cá nhân – Ăn sáng
2 8h – 9h Hoạt động học tập
3 9h – 10h00 Hoạt động ngoài trời (các hoạt động năng khiếu)
4 10h – 10h30 Hoạt động góc
5 10h30 – 11h30 Vệ sinh cá nhân – Ăn bữa trưa – Tráng miệng bằng sữa chua hoặc hoa quả tươi
6 11h30 – 14h Vệ sinh cá nhân – ngủ trưa
7 14h – 14h15 Vệ sinh cá nhân – Thể dục chiều
8 14h15 – 15h Ăn chiều
9 15h – 16h15 Hoạt động chiều và các hoạt động năng khiếu
10 16h15 – 16h30 Vệ sinh cá nhân – Uống sữa (hoặc nước quả tươi)
11 16h30 – 17h30 Nhận xét cuối ngày – Chuẩn bị tư trang của trẻ – Trả trẻ

*Lưu ý : đây là khung chương trình chung của cả hệ thống, một số hoạt động có thể thay đổi theo đặc điểm và nhu cầu của từng cơ sở.